Publish Ahead of Print

Original Article

Treatment response prediction of rehabilitation program in children with cerebral palsy using radiomics strategy: protocol for a multicenter prospective cohort study in west China
Heng Liu, Haoxiang Jiang, Xiaoyu Wang, Jie Zheng, Huifang Zhao, Yannan Cheng, Xingxing Tao, Miaomiao Wang, Congcong Liu, Ting Huang, Liang Wu, Chao Jin, Xianjun Li, Hui Wang, Jian Yang
Hepatic iron overload identified by magnetic resonance imagingbased T2* is a predictor of inadequate elastography
Hassan M. Ghoz, Paul T. Kröner, Fernando F. Stancampiano, Andrew W. Bowman, Prakash Vishnu, Michael G. Heckman, Nancy N. Diehl, Ethan McLeod, Naveed Nikpour, William C. Palmer
Simultaneous dual-plane, real-time magnetic resonance imaging of oral cavity movements in advanced trombone players
Peter W. Iltis, Matthias Heyne, Jens Frahm, Dirk Voit, Arun Joseph, Lian Atlas
Neuroimaging endophenotypes of type 2 diabetes mellitus: a discordant sibling pair study
Dong Zhang, Lin Shi, Xiubao Song, Changzheng Shi, Pan Sun, Wutao Lou, Defeng Wang, Liangping Luo
Shading correction for volumetric CT using deep convolutional neural network and adaptive filter
Xiaokun Liang, Na Li, Zhicheng Zhang, Shaode Yu, Wenjian Qin, Yafen Li, Shupeng Chen, Huailing Zhang, Yaoqin Xie
Atherosclerosis in intracranial or extracranial vessels in diabetic patients and the association with stroke subtype
Li-Ming Wei, Yue-Qi Zhu, Yu-Qian Bao, Hai-Tao Lu, Pei-Lei Zhang, Yu-Wu Zhao, Mei Li, Jun-Gong Zhao
Improvement diagnostic accuracy of sinusitis recognition in paranasal sinus X-ray using multiple deep learning models
Hyug-Gi Kim, Kyung Mi Lee, Eui Jong Kim, Jin San Lee
Study on the sub-regions volume of hippocampus and amygdala in schizophrenia
Fenglian Zheng, Chuntong Li, Dongsheng Zhang, Dong Cui, Zhipeng Wang, Jianfeng Qiu
Improvements in left ventricular regional and global systolic function following treatment with S100A4-shRNA after myocardial infarction in mice
Lijun Qian, Yanjuan Zhang, Menglin Zhu, Feng Xie, Thomas R. Porter, Di Xu

Review Article

Quality assurance of human functional magnetic resonance imaging: a literature review
Weizhao Lu, Kejiang Dong, Dong Cui, Qing Jiao, Jianfeng Qiu
Iatrogenic arteriovenous fistula of the iliac artery after lumbar discectomy surgery: a systematic review of the last eighteen years
Gao-Wu Yan, Hong-Wei Li, Guo-Qing Yang, Anup Bhetuwal, Jian-Ping Liu, Yong Li, Quan-Shui Fu, Lin-Wei Zhao, Hong Chen, Na Hu, Lei Wu, Jing Yan, Wei Wang, Jiao-Yue Shuang, Jing Ge

Research Highlights

Updates on 18F-FDG-PET/CT as a clinical tool for tuberculosis evaluation and therapeutic monitoring
Wei-Ye Yu, Pu-Xuan Lu, Majid Assadi, Xi-Ling Huang, Aliaksandr Skrahin, Alex Rosenthal, Andrei Gabrielian, Michael Tartakovsky, Yì Xiáng J. Wáng

Short Communication

Hepatic nontuberculous mycobacterial granulomas in patients with cancer mimicking metastases: an analysis of three cases
Lan Zhang, Wei Ming Lin, Hong Li, Xiang Dang Dai, Su Ping Ma, Wei Hong Ren, Sun Kyung Jeon, Jeong Min Lee