Image-localized body surface marking for the intraoperative localization of pulmonary ground-glass nodules

Pengliang Xu, Xiuhua Peng, Wenhui Li, Huanming Yu