A phantom study comparing low-dose CT physical image quality from five different CT scanners

Yali Li, Yaojun Jiang, Huilong Liu, Xi Yu, Sihui Chen, Duoshan Ma, Jianbo Gao, Yan Wu