Artificial intelligence in image-guided radiotherapy: a review of treatment target localization

Wei Zhao, Liyue Shen, Md Tauhidul Islam, Wenjian Qin, Zhicheng Zhang, Xiaokun Liang, Gaolong Zhang, Shouping Xu, Xiaomeng Li