Magnetic resonance spectroscopy and gadolinium enhancement assist in the diagnosis of nonalcoholic Marchiafava-Bignami disease with necrosis lesions: a case description

Zhiwei Zhou, Qinghui Li, Chengyu Pan, Tao Liang, Tijiang Zhang, Ping Xu