Vol 10, No 5 (May 2020): Quantitative Imaging in Medicine and Surgery

Original Article

Inversion recovery zero echo time (IR-ZTE) imaging for direct myelin detection in human brain: a feasibility study
Hyungseok Jang, Michael Carl, Yajun Ma, Adam C. Searleman, Saeed Jerban, Eric Y. Chang, Jody Corey-Bloom, Jiang Du
Fast Fourier transform combined with phase leading compensator for respiratory motion compensation system
Chia-Chun Kuo, Ho-Chiao Chuang, Ai-Ho Liao, Hsiao-Wei Yu, Syue-Ru Cai, Der-Chi Tien, Shiu-Chen Jeng, Jeng-Fong Chiou
Pulmonary artery hemodynamic assessment of blood flow characteristics in repaired tetralogy of Fallot patients versus healthy child volunteers
Liwei Hu, Rongzhen Ouyang, Aimin Sun, Qian Wang, Chen Guo, Yafeng Peng, Yan Qin, Yong Zhang, Yang Xiang, Yumin Zhong
Assessment of myocardial extracellular volume on body computed tomography in breast cancer patients treated with anthracyclines
Caterina Beatrice Monti, Moreno Zanardo, Tommaso Bosetti, Marco Alì, Elena De Benedictis, Alberto Luporini, Francesco Secchi, Francesco Sardanelli
Optical coherent tomography to evaluate the degree of inflammation in a mouse model of colitis
Jian Ding, Jiewen Lin, Qiu Li, Xiaoping Chen, Weiqiang Chen, Qiukun Zhang, Shanshan He, Ting Wu, Chengdang Wang, Shuncong Zhong, Dan Li
Altered intrinsic functional connectivity of the primary visual cortex in patients with retinal vein occlusion: a resting-state fMRI study
Ting Su, Qing Yuan, Xu-Lin Liao, Wen-Qing Shi, Xue-Zhi Zhou, Qi Lin, You-Lan Min, Biao Li, Nan Jiang, Yi Shao
Impact of stand-alone minimally invasive radiofrequency ablation with left atrial appendectomy on left atrial function assessed by echocardiography
Yanjuan Zhang, Haoliang Sun, Mingfang Li, Ming Luo, Fang Xu, Yongfeng Shao, Di Xu
A measurement method of knee joint space width by ultrasound: a large multicenter study
Jiaan Zhu, Bing Li, Li Qiu, Hongmei Liu, Mi Zhang, Yuexiang Wang, Ping Wang, Dan Jiao, Tao Chen, Xueling Liu, Ligang Cui, Yong Shan, Baoming Luo, Ning Lin, Xing Hua, Zhenlong Hu, Yue Hu, Bin Tu, Yuanyi Zheng, Shuqiang Chen, Shiliang Xu, Jianying Mao, Weiyong Liu, Minghui Xiang, Jia Li, Jian Chen, Yuanjiao Tang, Siming Chen, Yanni He, Ting Dai, Shumin Zhang, Yuanyuan Zhang, Mingdi Fang, Shaoyun Hao, Xiaoyan Lin, Xiuzhen He, Bo Bao, Zhanguo Xi, Xiaojing Peng, Qunxia Zhang, GuoQing Du
Contrast-enhanced magnetic resonance (MR) T1 mapping with low-dose gadolinium-diethylenetriamine pentaacetic acid (Gd-DTPA) is promising in identifying clear cell renal cell carcinoma histopathological grade and differentiating fat-poor angiomyolipoma
Shuai Wang, Junheng Li, Diru Zhu, Ting Hua, Binghui Zhao
An analysis of the interactions between the spine, pelvis, and lower limbs in asymptomatic adults with limited pelvic compensation
Shibin Shu, Zongshan Hu, Hongda Bao, Jian Shi, Anning Hu, Michael Grelat, Zhen Liu, Xu Sun, Bangping Qian, Jack C. Y. Cheng, Tsz-Ping Lam, Winnie W. C. Chu, Yong Qiu, Zezhang Zhu
Risk factors associated with pulmonary hemorrhage and hemoptysis following percutaneous CT-guided transthoracic lung core needle biopsy: a retrospective study of 1,090 cases
Jianbin Zhu, Yaoming Qu, Xianlong Wang, Chunxiu Jiang, Jianhua Mo, Jiandong Xi, Zhibo Wen
Quantitative assessment of carotid artery atherosclerosis by three-dimensional magnetic resonance and two-dimensional ultrasound imaging: a comparison study
Huiyu Qiao, Ying Cai, Manwei Huang, Yang Liu, Qiang Zhang, Lingyun Huang, Huijun Chen, Chun Yuan, Xihai Zhao

Technical Note

Quantification of metal artifacts in computed tomography: methodological considerations
Nils Große Hokamp, Brendan Eck, Florian Siedek, Daniel Pinto dos Santos, Jasmin A. Holz, David Maintz, Stefan Haneder

Special Report

Chinese Society of Interventional Radiology Expert Consensus on the prevention and control of COVID-19 in interventional radiology procedures (first edition)
Yueqi Zhu, Yingkun He, Zhongmin Wang, Zhengyu Jin, Chuansheng Zheng, Gang Sun, Haibin Shi, Hailiang Li, Xiao Li, Hua Xiang, Ligong Lu, Shi Zhou, Tianxiao Li, Xiaoguang Li, Haidong Zhu, Mingsheng Huang, Feng Duan, Haibo Shao, Tianzhi An, Yingsheng Cheng, Chinese Society of Interventional Radiology

Letter to the Editor

Early minimal lesions of COVID-19 pneumonia with interstitial lung abnormality: a case description
Shaoyang Lei, Yanhui Wu, Chunjiao Dong, Weihong Xing, Yingmin Chen, Xiuchuan Jia, Ronghui Liu, Lianqing Wang, Yufang Ye, Shuqian Zhang
Family cluster of asymptomatic infections with COVID-19: a case series of 4 patients
Lingbo Deng, Ling Ji, Zuowei Meng, Yungen Gan, Guanxun Cheng
Imaging findings of glomus tumor at duodenum: a case description
Jongjin Yoon, Kyeongmin Kim, Sunyoung Lee
Ultrasound diagnosis of an inflammatory granuloma secondary to a fishbone in the gallbladder
Yuwei Bao, Chao Zhang, Hongchang Luo
Persistent viral shedding lasting over 60 days in a mild COVID-19 patient with ongoing positive SARS-CoV-2
Lan Zhang, Changbo Li, Yanru Zhou, Binjie Wang, Jiajia Zhang
Computed tomography (CT) intestinal alterations of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) from the imaging perspective: a case description
Lei Tang, Xinge Cheng, Chong Tian, Rongpin Wang, Hourong Zhou, Weidong Wu, Lin Yan, Xianchun Zeng
Should computed tomography (CT) be used as a screening or follow-up tool for asymptomatic patients with SARS-CoV-2 infection?
Yanwei Zeng, Junyan Fu, Xiaohong Yu, Zhijun Huang, Xuyang Yin, Daoying Geng, Jun Zhang
Radiological follow-up of twelve COVID-19 patients with initially normal chest CT
Chuanjun Xu, Qiuzhen Xu, Chao Du, Jinlong Li, Zhiliang Hu, Yongxiang Yi
Abdomen CT findings in a COVID-19 patient with intestinal symptoms and possibly false negative RT-PCR before initial discharge
Yi Guo, Xiaofei Hu, Fei Yu, Jiao Chen, Wei Zheng, Jun Liu, Ping Zeng
Pseudoaneurysm of superior thyroid artery following ultrasound-guided radiofrequency ablation of hyperplastic parathyroid gland: a case report and literature review
Shuyuan Tian, Guo Tian, Tianan Jiang