Sensitivity improved Cerenkov luminescence endoscopy using optimal system parameters

Xueli Chen, Xinyu Wang, Tianyu Yan, Yun Zheng, Honghao Cao, Feng Ren, Xu Cao, Xiangfeng Meng, Xiaojian Lu, Shuhui Liang, Kaichun Wu