Efficacy of 68Ga-PSMA-11 PET/CT with biparametric MRI in diagnosing prostate cancer and predicting risk stratification: a comparative study

Yi Nuo, Aimei Li, Lulu Yang, Hailin Xue, Feng Wang, Liwei Wang