Multiparametric dual-energy CT to differentiate stage T1 nasopharyngeal carcinoma from benign hyperplasia

Hesong Shen, Xiaoqian Yuan, Daihong Liu, Chunrong Tu, Xing Wang, Renwei Liu, Xiaoxia Wang, Xiaosong Lan, Kaiwen Fu, Jiuquan Zhang