Three-dimensional quantitative assessment of myocardial infarction via multimodality fusion imaging: methodology, validation, and preliminary clinical application

Zhenzhen Xu, Bo Tao, Chuanbin Liu, Dong Han, Jibin Zhang, Junsong Liu, Sulei Li, Weijie Li, Jing Wang, Jimin Liang, Feng Cao