Vol 10, No 3 (March 2020): Quantitative Imaging in Medicine and Surgery

Original Article

Fully automated lesion segmentation and visualization in automated whole breast ultrasound (ABUS) images
Chia-Yen Lee, Tzu-Fang Chang, Yi-Hong Chou, Kuen-Cheh Yang
Association between advanced interatrial block and small vessel diseases in the brain
Zhaolu Wang, Huiyuan Qin, Guilin Chen, Vincent C. T. Mok, Yan Dai, Yingyuan Cai, Xi Cheng, Yun Qian, Ming Chu, Xiaowei Lu
The optimal monoenergetic spectral image level of coronary computed tomography (CT) angiography on a dual-layer spectral detector CT with half-dose contrast media
Xin Huang, Sizhe Gao, Yue Ma, Xiaomei Lu, Zheng Jia, Yang Hou
Fast kilovoltage (KV)-switching dual-energy computed tomography hydroxyapatite (HAP)-water decomposition technique for identifying bone marrow edema in vertebral compression fractures
Junhan Pan, Luyou Yan, Hui Gao, Yewen He, Zeya Zhong, Ping Li, Yaxi Zhang, Ying Guo, Liangying Liao, Shuwei Zhou, Kun Zhang
Evaluation of soft-plaque stenoses in coronary artery stents using conventional and monoenergetic images: first in-vitro experience and comparison of two different dual-energy techniques
Tilman Hickethier, Justus Wenning, Grischa Bratke, David Maintz, Guido Michels, Alexander C. Bunck
Quantitative shear wave elastography in primary invasive breast cancers, based on collagen-S100A4 pathology, indicates axillary lymph node metastasis
Xin Wen, Xiwen Yu, Yuhang Tian, Zhao Liu, Wen Cheng, Hairu Li, Jia Kang, Tianci Wei, Shasha Yuan, Jiawei Tian
Left ventricular myocardial deformation: a study on diastolic function in the Chinese male population and its relationship with fat distribution
Lan Zhu, Shengjia Gu, Qingrou Wang, Xiaoyue Zhou, Simin Wang, Caixia Fu, Wenjie Yang, Jens Wetzl, Fuhua Yan
The right atrium in acromegaly—a three-dimensional speckle-tracking echocardiographic analysis from the MAGYAR-Path Study
Árpád Kormányos, Anita Kalapos, Péter Domsik, Nándor Gyenes, Nóra Ambrus, Zsuzsanna Valkusz, Csaba Lengyel, Attila Nemes
Diagnostic performance of convolutional neural network-based Tanner-Whitehouse 3 bone age assessment system
Xue-Lian Zhou, Er-Gang Wang, Qiang Lin, Guan-Ping Dong, Wei Wu, Ke Huang, Can Lai, Gang Yu, Hai-Chun Zhou, Xiao-Hui Ma, Xuan Jia, Lei Shi, Yong-Sheng Zheng, Lan-Xuan Liu, Da Ha, Hao Ni, Jun Yang, Jun-Fen Fu
The value of quantified plaque analysis by dual-source coronary CT angiography to detect vulnerable plaques: a comparison study with intravascular ultrasound
Mingyuan Yuan, Hao Wu, Rongxian Li, Mengmeng Yu, Xu Dai, Jiayin Zhang
Combination diagnosis with elastography strain ratio and molecular markers effectively improves the diagnosis rate of small breast cancer and lymph node metastasis
Yi Hao, Guanghui Ren, Wei Yang, Wenyi Zheng, Yuming Wu, WenJing Li, Xin Li, Yingjia Li, Xia Guo
Development and multicenter validation of a CT-based radiomics signature for discriminating histological grades of pancreatic ductal adenocarcinoma
Na Chang, Lingling Cui, Yahong Luo, Zhihui Chang, Bing Yu, Zhaoyu Liu
Growth of common iliac artery aneurysms coexisting with abdominal aortic aneurysms: associated factors and potential role of intraluminal thrombus
Yuting Wang, Chengcheng Zhu, Joseph Leach, Warren Gasper, David Saloner, Michael Hope
Optical coherence tomography characterizes the roughness and thickness of the heterogeneous layer on cortical bone surface induced by Er:YAG laser ablation at different moisture contents
Wenyan Huang, Chudan Gao, Yintao Lan, Sujuan Zeng, Janak L. Pathak, Miao Zhou, Lihong Ge, Jian Zhang
Amide proton transfer-weighted magnetic resonance imaging of human brain aging at 3 Tesla
Zewen Zhang, Caiqing Zhang, Jian Yao, Fei Gao, Tao Gong, Shanshan Jiang, Weibo Chen, Jinyuan Zhou, Guangbin Wang
Preoperative PET/CT score can predict complete resection in advanced epithelial ovarian cancer: a prospective study
Bingxin Gu, Lingfang Xia, Huijuan Ge, Shuai Liu
Effect of acquisition depth and precompression from probe and couplant on shear wave elastography in soft tissue: an in vitro and in vivo study
Xiuming Wang, Yue Hu, Jia’an Zhu, Junxue Gao, Si Chen, Fang Liu, Wenxue Li, Yiqun Liu, Bilig Ariun
A hybrid double-density dual-tree discrete wavelet transformation and marginal Fisher analysis for scoring sleep stages from unprocessed single-channel electroencephalogram
Yan Liu, Jie Gao, Wei Cao, Longxiao Wei, Yanyang Mao, Weimin Liu, Wei Wang, Zhenling Liu
Indocyanine green-loaded injectable alginate hydrogel as a marker for precision cancer surgery
Seon Sook Lee, Hyunjin Kim, Dae Kyung Sohn, Joo Beom Eom, Young Seok Seo, Hong Man Yoon, Yongdoo Choi

Brief Report

Quantitative magnetic susceptibility assessed by 7T magnetic resonance imaging in Alzheimer’s disease caused by streptozotocin administration
Sangwoo Kim, Youngjeon Lee, Chang-Yeop Jeon, Keunil Kim, Youngjae Jeon, Yeung Bae Jin, Sukhoon Oh, Chulhyun Lee