Vol 9, No 5 (May 2019): Quantitative Imaging in Medicine and Surgery (Advanced Optical Imaging in Biomedicine Special Issue)

Review Article

Imaging the aged brain: pertinence and methods
Hannah Humayun, Junjie Yao
Revealing the morphology and function of the cochlea and middle ear with optical coherence tomography
George W. S. Burwood, Anders Fridberger, Ruikang K. Wang, Alfred L. Nuttall
Optical coherence tomography imaging of cardiac substrates
Christine P. Hendon, Theresa H. Lye, Xinwen Yao, Yu Gan, Charles C. Marboe
Advanced endoscopic methods in gastrointestinal diseases: a systematic review
Hua Li, Xiaohua Hou, Rong Lin, Mengke Fan, Suya Pang, Longjie Jiang, Qian Liu, Ling Fu

Original Article

Optical coherence tomography correlates multiple measures of tissue damage following acute burn injury
Anthony J. Deegan, Samuel P. Mandell, Ruikang K. Wang
Label-free molecular profiling for identification of biomarkers in carcinogenesis using multimodal multiphoton imaging
Yuan Liu, Haohua Tu, Sixian You, Eric J. Chaney, Marina Marjanovic, Stephen A. Boppart
Multi-scale and -contrast sensorless adaptive optics optical coherence tomography
Myeong Jin Ju, Destiny Hsu, Ji Hoon Kwon, Daniel J. Wahl, Stefano Bonora, Yifan Jian, Shuichi Makita, Yoshiaki Yasuno, Marinko V. Sarunic
Designing visible-light optical coherence tomography towards clinics
Xiao Shu, Lisa Beckmann, Yuanbo Wang, Ian Rubinoff, Katie Lucy, Hiroshi Ishikawa, Gadi Wollstein, Amani A. Fawzi, Joel S. Schuman, Roman V. Kuranov, Hao F. Zhang
Quantitative assessment of rat bone regeneration using complex master-slave optical coherence tomography
Ruxandra Elena Luca, Carmen Darinca Todea, Virgil-Florin Duma, Adrian Bradu, Adrian Gh. Podoleanu
A portable three-dimensional photoacoustic tomography system for imaging of chronic foot ulcers
Yuehang Wang, Ye Zhan, Linda M. Harris, Sikandar Khan, Jun Xia
Miniaturized photoacoustic probe for in vivo imaging of subcutaneous microvessels within human skin
Wuyu Zhang, Haigang Ma, Zhongwen Cheng, Zhiyang Wang, Lan Zhang, Sihua Yang
Multicolor re-scan super-resolution imaging of live cells
Jiuling Liao, Longchao Chen, Xianyuan Xia, Jia Yu, Tingai Chen, Hui Li, Wei Zheng
Rapid and robust whole slide imaging based on LED-array illumination and color-multiplexed single-shot autofocusing
Shaowei Jiang, Zichao Bian, Xizhi Huang, Pengming Song, He Zhang, Yongbing Zhang, Guoan Zheng
Reliability evaluation on weighted graph metrics of fNIRS brain networks
Mengjing Wang, Zhen Yuan, Haijing Niu