Vol 8, No 9 (October 2018): Quantitative Imaging in Medicine and Surgery

Original Article

Rapid tissue histology using multichannel confocal fluorescence microscopy with focus tracking
Juehyung Kang, Incheon Song, Hongrae Kim, Hyunjin Kim, Sunhye Lee, Yongdoo Choi, Hee Jin Chang, Dae Kyung Sohn, Hongki Yoo
Type II endoleak model creation and intraoperative aneurysmal sac embolization with n-butyl cyanoacrylate-lipiodol-ethanol mixture (NLE) in swine
Motoki Nakai, Akira Ikoma, Romaric Loffroy, Marco Midulla, Atsufumi Kamisako, Nobuyuki Higashino, Kodai Fukuda, Tetsuo Sonomura
Radiation-induced gray matter atrophy in patients with nasopharyngeal carcinoma after intensity modulated radiotherapy: a MRI magnetic resonance imaging voxel-based morphometry study
Lei Shi, Feng-Lei Du, Zong-Wen Sun, Lan Zhang, Yuan-Yuan Chen, Tie-Ming Xie, Pei-Jing Li, Shuang Huang, Bai-Qiang Dong, Min-Ming Zhang
Regional cerebral metabolism alterations affect resting-state functional connectivity in major depressive disorder
Hui Su, Chuantao Zuo, Huiwei Zhang, Fangyang Jiao, Bin Zhang, Weijun Tang, Daoyin Geng, Yihui Guan, Shenxun Shi
Assessment of positional reproducibility in the head and neck on a 1.5-T MR simulator for an offline MR-guided radiotherapy solution
Yihang Zhou, Jing Yuan, Oi Lei Wong, Winky Wing Ki Fung, Ka Fai Cheng, Kin Yin Cheung, Siu Ki Yu
The modified transforaminal endoscopic technique in treating intracanalicular combining foraminal and/or extraforaminal lumbar disc herniations
Yong Zhang, Zhimin Pan, Yanghong Yu, Daying Zhang, Yoon Ha, Seong Yi, Dong Ah Shin, Jingyi Sun, Hisashi Koga, Kevin Phan, Parisa Azimi, Wei Huang, Kai Cao, written on behalf of AME Spine Surgery Collaborative Group
Quantitative CT assessment of lung injury after successful cardiopulmonary resuscitation in a porcine cardiac arrest model of different downtimes
Zhifeng Liu, Qingyu Liu, Gongfa Wu, Haigang Li, Yue Wang, Rui Chen, Cai Wen, Qin Ling, Zhengfei Yang, Wanchun Tang

Review Article

Design and synthesis of magnetic nanoparticles for biomedical diagnostics
Yuan Chen, Xianguang Ding, Yan Zhang, Auginia Natalia, Xuecheng Sun, Zhigang Wang, Huilin Shao