Vol 4, No 5 (October 2014): Quantitative Imaging in Medicine and Surgery (Cardiac Imaging)

Special Report

Focus on China: should clinicians engage in research? and lessons from other countries
Zhongheng Zhang, Gavin P. Winston, Hai-Tao Zhao, Edwin H.G. Oei, Qiyong Ai, Romaric Loffroy, Ting Lin, Yaxing Shen, Chin K. Ng, Hua Liu, A. Cahid Civelek, Zhijun Han, Yong-Ming He, Ling-Yan Ji, Yi-Xiáng J. Wáng