Vol 10, No 12 (December 2020): Quantitative Imaging in Medicine and Surgery

Original Article

Parallel imaging with a combination of sensitivity encoding and generative adversarial networks
Jun Lv, Peng Wang, Xiangrong Tong, Chengyan Wang
Prognostic implications of left ventricular geometry in coronary artery bypass grafting patients
Pengxiong Zhu, Yanan Dai, Jiapei Qiu, Hong Xu, Jun Liu, Qiang Zhao
Association between bone marrow fluorodeoxyglucose uptake and recurrence after curative surgical resection in patients with T1–2N0M0 lung adenocarcinoma: a retrospective cohort study
Tian-Cheng Li, Li-Li Wang, Bo-Le Liu, Jun-Jie Hong, Ni-Na Xu, Kun Tang, Xiang-Wu Zheng
Establishment of normal reference ranges for total and separate glomerular filtration rates in living kidney donors by Gates’ method after renal depth measured using single-photon emission computed tomography/computed tomography
Yushan Wei, Yan Liu, Qiang Li, Yuemin Zhang, Qi Wang, Yiyuan Yang, Yiqian Liang, Aomei Zhao, Aimin Yang, Jianjun Xue
Collagen deposition in the liver is strongly and positively associated with T1rho elongation while fat deposition is associated with T1rho shortening: an experimental study of methionine and choline-deficient (MCD) diet rat model
Feng Zhao, Nan Zhou, Ji-Li Wang, Hua Zhou, Li-Qiu Zou, Wei-Xiang Zhong, Jian He, Cun-Jing Zheng, Sen-Xiang Yan, Yì Xiáng J. Wáng

Review Article

The role of radiography in the study of spinal disorders
Fernando Ruiz Santiago, Antonio Jesús Láinez Ramos-Bossini, Yì Xiáng J. Wáng, Daniel López Zúñiga